Word jij de nieuwe koning?

Word jij de nieuwe koning?

De vogel is gemaakt, alleen de bloemen voor de versiering moeten vrijdagavond, net als op de corsowagens, nog worden aangebracht. Zaterdag wordt het Swite terrein in gereedheid gebracht voor het vogelschieten. Het podium, de afbakening van het terrein, de geweren […]

Gerben Vreeman erelid!

Gerben Vreeman erelid!

Zondag 26 augustus vond weer onze Algemene Ledenvergadering plaats. Onze voorzitter opende de goed bezochte vergadering met het verzoek een moment stil te staan bij de overledenen binnen de vereniging. Vervolgens werd de stand van zaken van de vereniging besproken. […]

Copyright © St-Switbertus 2018

Gerealiseerd door Wessel Slot & Arian Bloemberg