Preventie ongewenst gedrag binnen Schutterij St. Switbertus

Preventie ongewenst gedrag binnen Schutterij St. Switbertus
Wat ongewenst gedrag is in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden van verenigingen is niet altijd eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft alleen behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om zelfs maar aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens: Seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, zijn absoluut ontoelaatbaar! Tot op dit moment zijn er binnen onze [...]

Wat ongewenst gedrag is in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden van verenigingen is niet altijd eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft alleen behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om zelfs maar aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens:
Seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, zijn absoluut ontoelaatbaar! Tot op dit moment zijn er binnen onze vereniging geen gevallen bekend van ontoelaatbaar / ongewenst gedrag. We willen dit echter ook voor de toekomst voorkomen.

Schutterij St. Switbertus heeft daarom een viertal acties ondernomen om ongewenst gedrag zoveel als binnen haar mogelijkheden ligt, te voorkomen.
1. We hebben huisregels opgesteld waarin duidelijk is gemaakt hoe we als lid van onze vereniging binnen en buiten ons clubgebouw met elkaar om gaan. Alle leden, vrijwilligers en instructeurs bewaken samen dat iedereen zich aan deze afspraken houdt.
2. Alle instructeurs ondertekenen de door de vereniging opgestelde gedragscode van de vereniging.
3. Alle vrijwilligers / instructeurs tonen door middel van een persoonlijke Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan dat er voor wat betreft het voorkomen van ongewenst gedrag geen belemmeringen zijn voor hun functioneren binnen de vereniging.
4. Binnen de vereniging hebben we twee vertrouwenspersonen aangesteld. Voor de Muziekafdeling is dat Petra Taken (06 – 285 44 001)en voor de Handboogsportafdeling is de Kyra Stottelaar. Zij zijn voor (ouders van) leden het eerste aanspreekpunt.

De huisregels en de gedragscode voor vrijwilligers zijn hieronder te vinden.
Opmerkingen over deze tekst, de huisregels of de gedragscode graag richten aan de secretaris G. Vos.

Zo gaan we in De Swite met elkaar om

Gedragscode vrijwilligers St. Switbertus

 

Copyright © St-Switbertus 2024

Gerealiseerd door Wessel Slot & Arian Bloemberg