Handboogsport start trainingen weer op

Vanaf 20 mei is de handboogsport afdeling weer gestart met de trainingen.Wij volgen hierbij de ‘Spelregels verantwoorde handboogsport’ opgesteld door de Nederlandse Handboog Bond.Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat iedereen zich aan de actueel geldende RIVM richtlijnen houdt.Wij hebben deze […]

Coronavirus

Coronavirus

Beste leden van Schuttersgilde St. Switbertus, Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien c.q. lezen is er een aantal beperkende maatregelen afgekondigd door de regering. Op grond daarvan hebben de landelijke Handboogsport Bond en de KNMO een brief naar hun leden […]

Indoor handboogsportwedstrijd St. Switbertus

Waar: de Swite

Wie: Handboogsport en Handboogsport Jeugd

Datum: 10-10-2020

Start tijd: 12.00 uur

Stop tijd: 17.00 uur

Opmerkingen:

Er zijn 3 dagdelen:

Zaterdagmiddag           aanvang 12.00 uur

Zondagmorgen             aanvang   9.00 uur

Zondagmiddag             aanvang 13.30 uur

Link naar de gehele uitnodiging: Uitnodiging indoor St.Switbertus 12-13 oktober 2019

Link naar het inschrijfformulier: Indoor Lichtenvoorde Aanmelding formulier

Indoor handboogsportwedstrijd St. Switbertus

Waar: de Swite

Wie: Handboogsport en Handboogsport Jeugd

Datum: 11-10-2020

Start tijd: 08.00 uur

Stop tijd: 17.00 uur

Opmerkingen:

Er zijn 3 dagdelen:

Zaterdagmiddag           aanvang 12.00 uur

Zondagmorgen             aanvang   9.00 uur

Zondagmiddag             aanvang 13.30 uur

Link naar de gehele uitnodiging: Uitnodiging indoor St.Switbertus 12-13 oktober 2019

Link naar het inschrijfformulier: Indoor Lichtenvoorde Aanmelding formulier

Copyright © St-Switbertus 2020

Gerealiseerd door Wessel Slot & Arian Bloemberg