Hernieuwde of nieuwe percussiehobby?

De eerste inloopavonden hebben al 5 nieuwe leden opgeleverd die hun slagwerkskills willen ophalen of aanleren. Fantastisch om mee te maken dat mensen weer zin hebben om gezamenlijk slagwerkmuziek te maken!

De eerste lessen zijn inmiddels gepland maar er kunnen nog meer muzikanten bij!

We zoeken mensen op o.a. snaredrum, bassdrum, bekkens, toms, bongo’s timbales, maar ook bespelers van bells, xylofoon en marimba zijn nodig om de melodiekant vorm te geven. Als lid mag je meedenken over repertoire, kleding en richting van de ontwikkeling van de groep. Kortom we gaan voor een groep prettig gestoorde muzikanten die niet bang zijn om alle kanten van het slagwerk te verkennen.

De instapdrempel is laag en daardoor geschikt voor zowel herintreders als mensen die deze prachtige hobby willen beginnen!

De eerste 3 maanden kan gratis deelgenomen worden en krijgen de mensen beschikking over eigen stokken, een drumpad, lesboek en alle muziekstukken!

Muziekvereniging Lumio opent nieuwjaarsbijeenkomst

Zondag 15 januari 2023 was er voor het eerst in 3 jaar weer een nieuwjaarsbijeenkomst in verenigingsgebouw “De Swite”. Tegen 12 uur was de zaal al mooi bezet en trapte Lumio af met een aansprekend repertoire waarin ook een aantal teasers waren verwerkt voor hun concert in maart aanstaande. Het publiek waardeerde de keuze enorm en kon aansluitend luisteren naar de plannen voor een vernieuwde kermismaandag. Deze was voorbereid door een speciale commissie en Carmen Kroezen sprak als woordvoerder hiervan de wens uit dat deze kermismorgen gezellig en feestelijk wordt voor mensen van 8 tot 88. Een tent, terrassen, activiteiten voor kinderen en een vernieuwd schietsysteem passeerden de revue. Tijdens de patroonsdag van Switbertus zal er een proef plaats vinden met dit systeem!

Tijd voor actie! Dit keer door de Colourguards die deze zondag voor het laatst met deze groep een optreden verzorgden. Alle dames werden bedankt voor hun actieve bijdrage aan de vereniging en ontvingen een mooi boeket bloemen!

Aansluitend volgde een optreden van drie vendeliers. Hiermee werd aangegeven dat vernieuwing en traditie heel goed samen gaan, mits goed gedoseerd!

Een spetterende afsluiting werd verzorgd door een andere gebruiker van de Swite, namelijk “Dokters Swingende Infuustoeters”. De energie spatte er van af en het toasten op 2023 ging na dit optreden nog lekker door!

Al met al veel muziek, actie en gezelligheid in “De Swite”. Er is bijna altijd wat te doen!

Dokters Swingende Infuustoeters zorgde voor een feestelijke afsluiting van de nieuwjaarbijeenkomst!

bespelen van de quad/multitom

Afgelopen Coronajaren heeft een kaalslag plaatsgevonden binnen muziekverenigingen en met name veel kleinere slagwerkgroepen en drumbands gingen kopje onder. Ook aan het samenwerkingsverband met Concordia Kotten kwam onverwachts een eind, zodat de spoeling erg dun werd.

Ondanks deze constatering moet er in Lichtenvoorde en omgeving voldoende potentie zijn voor een nieuw slagwerkinitiatief zo is de gedachte. Daarom zijn we aan de slag gegaan en hebben we slagwerkers veel te bieden!

Een nieuwe slagwerkgroep betekent:

De groep kan zowel zelfstandig als ook in samenwerking optredens verzorgen, met name in combinatie met beweging! Optredens zijn bijvoorbeeld:

Instrumentarium (de belangrijkste instrumenten)

Op dinsdag 10, 17 en 24 januari is er van 19.00- 20.00 uur kennismaking en inloop. Hier kunnen vragen worden gesteld en wordt er toelichting gegeven op het te maken beleid. Loop rustig binnen en maak kennis met een mooie hobby die bovendien veel bijkomende voordelen heeft!

Het jaar 2021 hebben we alweer gehad, 2022 is geruisloos van gestart, het verenigingsleven ligt nog steeds plat maar ideeën zijn er zat! Daarom tijd voor een creatieve boostercampagne!

PerGó! wil dit nieuwe jaar weer shinen en muziek en show delen met een groot publiek. Omdat wij verbinding maken belangrijk vinden, omdat actief musiceren de hersenen traint, omdat samen publiek vermaken jezelf ook een positiever maakt, omdat wij kleur willen geven aan de maatschappij!

PerGó! zal de komende maanden van zich laten horen en zien! In straten en op pleinen. Om een auto te laten rijden moet alles onder de motorkap wel werken. Daarom repeteren de leden van PerGó! wanneer het kan en bestaat de brandstof uit muzieknoten, gerangschikt tot een muziekpartij per stem. En elke stem telt! Met een instrumentarium van marimba’s, xylofoons, marching bells, bassdrum, bekkens, snaredrum, bongo’s, timbales, quad en diverse effectinstrumenten kunnen muziekpartijen een klinkend stuk muziek worden. Zacht, hard, langzaam, sneller, snelst…. De variatie is onbeperkt!

Maar zo’n muzikale eenheid kan meer, als iedereen letterlijk in beweging komt. Dan wordt muziek versterkt, mooier gemaakt, verder tot uitdrukking gebracht!

Daarom willen we boosteren door iedereen een kunstzinnige en muzikale injectie te geven.  Maar ook onze mix in het vaccin moet elke keer verbeterd worden en van nieuwe ingrediënten worden voorzien!  Daarom willen wij iedereen die in het verleden wel eens muziek heeft gemaakt, of die dit wel eens heeft overwogen, oproepen zich te melden zodat wij in contact kunnen komen en wellicht kunnen helpen een nieuwe verbindende muzikale hobby te starten!

We zijn laagdrempelig en hebben verschillende opties om al dit jaar goede muzikale resultaten te bereiken!

Bent u, ben jij de nieuwe toevoeging aan ons kleurrijke muzikale palet? Neem contact op en wij helpen verder!

Tot gauw!

Jos Taken

Namens instructieteam PerGó!

Malletshowband van Oost Gelre en Winterswijk!

 

Afgelopen weken hebben St. Switbertus, Popkoor Friends en corsogroep Van Reedestraat zich aangemeld voor Rabo ClubSupport. Vanaf nu tot en met 25 oktober 2021 kun je jouw stem uitbrengen. Maak er gebruik van en steun deze drie samenwerkende verenigingen.

Zo werkt het

Dit jaar kun je stemmen op drie deelnemende clubs. Je hebt dus geen 5 stemmen zoals voorgaande jaren. Je stem wordt dus nog belangrijker, want elke stem wordt daardoor waarschijnlijk meer geld waard. Vraag dus ook familie en vrienden om ons te steunen als ze lid zijn van de Rabobank en nog niet op een andere club gestemd hebben. Als ze nog geen lid zijn, kunnen ze dat nu nog worden en daarna meteen stemmen! Ga de naar www.rabobank.nl/clubsupport en breng je stem uit.

Maak je gebruik van de Rabo app of internetbankieren, dan ontvang je geen stemcode maar heb je waarschijnlijk al een e mailbericht gehad. Daarin staat dat je rechtstreeks via de app of internetbankieren kunt stemmen. In de bijlage bij deze mail zie je extra uitleg over het stemmen via de app.
Leden die niet online bankieren hebben een code per post ontvangen met de instructie hoe zij kunnen stemmen.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.rabobank.nl/clubsupport.

We reken op jullie steun!

Alvast bedankt daarvoor

Van Reedestraat, Friends en St. Switbertus steunen elkaar

Van 4 tot en met 24 oktober a.s. kun je als lid van de Rabobank weer stemmen op de vereniging(en) die je wilt steunen in het kader van de actie Club Support. Elk lid kan 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende verenigingen. Stemmen kan via de Rabo app of door in te loggen op www.Rabobank.nl . Omdat ze veel gezamenlijke leden en sympathisanten hebben gaan Corsogroep Van Reedestraat, Popkoor Friends en Schuttersgilde St. Switbertus elkaar, net als voorgaande jaren, weer steunen bij deze actie. Wij vragen jullie daarom om naast de stem op onze eigen vereniging jouw andere twee stemmen te geven aan Popkoor Friends of corsogroep Van Reedestraat.

Popkoor Friends (www.popkoorfriends.nl) staat te popelen om weer op te treden! De leden zijn super blij dat ze hun repetities weer op hebben kunnen starten na deze lastige Corona periode en zij durven weer voorzichtig uit te kijken naar het plannen van optredens. Heel graag willen zij zichzelf letterlijk meer in de spotlights zetten door middel van een lichtinstallatie. Helpt u hen met uw stem om zich nog beter te presenteren tijdens optredens?

Corsogroep Van Reedestraat (www.vanreedestraat.nl) zet, als oudste Corsogroep van Lichtenvoorde nog steeds alles op alles om een permanent bouwlocatie te realiseren. De plannen zijn er, helpt jij hen aan extra financiën door hen jouw stem te geven? Zo helpt je mee deze corsogroep én een mooi corso voor Lichtenvoorde te behouden. We hebben een paar weken geleden allemaal weer gezien hoe geweldig de inzet van de bouwers is tijdens de kunst- en cultuurroute tijdens de kermis. Alvast hartelijk dank!

Ons Gilde. St. Switbertus heeft vorig jaar een volgende stap gezet in het energie neutraal maken van het clubgebouw De Swite. Na het vervangen van de verlichting door LED lampen in 2019, is in 2020 de grote, verouderde koelinstallatie vervangen door naar behoefte bij te schakelen, energiezuinige koelkasten. De volgende stap is het plaatsen van zonnepanelen om daarmee qua elektriciteit in 2022 energieneutraal te zijn. Daarvoor kunnen we jullie stem heel goed gebruiken. Zo helpt je de vereniging en draag je bij aan het duurzamer maken van De Swite en onze gemeente.

Als je geen lid bent van één van deze drie verenigingen en je hebt nog een stem over heeft, geef die dan a.u.b. aan St. Switbertus, Friends of de Van Reedestraat. Je doet hen een groot plezier, als u een stem aan hen geeft. Al vast bedankt daarvoor.

Corsogroep Van Reedestraat, Popkoor Friends, Schuttersgilde St. Switbertus

Helaas moeten we mededelen dat vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen het voor Schuttersgilde St. Switbertus ook dit jaar niet mogelijk is om het Vogelschieten te organiseren.

Het koningspaar en de jeugdkoning mogen nóg een jaar genieten van de prachtige titel van Schutterskoning. Alle andere schutters hebben een jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op hun koningsschot.

Bestuur en leden van Schuttersgilde St. Switbertus wensen iedereen een fijn en gezond kermisweekend toe.

Zondag 29 augustus 2021 a.s. zal de Jaarvergadering van ons gilde weer worden gehouden. De vergadering begint om 12:00 uur en zal plaatsvinden in ons clubgebouw ‘De Swite’. Hierbij nodigen wij u van harte uit om deze vergadering bij te wonen. De notulen van de vergadering van vorig jaar vindt u hier.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering (nr. 252) op zondag 29 augustus 2021

 1. Opening
 2. Notulen van de vergadering van 25 augustus 2020
 3. Jaarverslag 2020-2021 door de secretaris
 4. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 door de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Bestuursverkiezing
 7. Voorstel tot wijziging van de Statuten van de vereniging
 8. Verbouwplannen clubgebouw ‘De Swite’
 9. Mededelingen van het bestuur
 10. Kermis 2021
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichting op de agenda

Naast de gebruikelijke agendapunten zijn er dit jaar nog twee belangrijke zaken te bespreken.

De statuten

De huidige statuten dateren van 1980 en zijn dus meer dan 40 jaar oud. Vanwege nieuwe wetgeving op het gebied van hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders (WBTR), die per 1 juli van kracht werd is een aanpassing van de statuten noodzakelijk. Het bestuur vraagt daarom in deze vergadering in te stemmen met het concept van de nieuwe statuten, eventueel aangevuld met aanpassingen / wijzigingen die tijdens de vergadering worden aangenomen.

Het is belangrijk dat voldoende leden aanwezig zijn, zodat een geldige stemming over de wijzigingen kan worden gehouden. Leden die verhinderd zijn, maar wel hun stem willen uitbrengen dienen hun stem en eventuele wijzigingsvoorstellen schriftelijk, via mail of brief in te dienen bij de secretaris van de vereniging (info@st-switbertus.nl of de brievenbus bij het clubgebouw aan de Hendrik Leemreizestraat 2, 7131 ZT Lichtenvoorde).

De verbouwplannen

In de vergadering zal een toelichting worden gegeven op het voornemen van het bestuur om fase 2,3 en 4 van de sinds 2012 bestaande verbouwplannen in zijn geheel uit te voeren, zij het in een gewijzigde vorm om meer repetitieruimte te krijgen en daardoor tevens meer trainingsmogelijkheden voor de boogsport afdeling. In deze plannen zal veel aandacht zijn voor het verduurzamen van het gehele clubgebouw, om zo mee te werken aan de energietransitie doelstellingen van de gemeente Oost Gelre.

Het bestuur zal de vergadering vragen in te stemmen met de verbouwplannen, mits de beoogde financiering daarvoor gerealiseerd wordt.

Beste Leden

Nu de donkere dagen voor Kerst weer voor de deur staan, blikken wij terug op dit roerige jaar. Met een toast op 2020 en een prachtig nieuwjaarsconcert in ons clubgebouw trapten we positief het jaar 2020 af! 

Helaas werd in februari 2020 al duidelijk dat er een virus vanuit China naar Europa overgewaaid was, hetgeen in maart een lock down opleverde. Al onze geledingen kwamen plotsklaps stil te liggen en alle activiteiten werden afgelast, zoals onder meer, de OTC, onze Patroonsdag en nog later in het jaar ons beminde corso met uiteraard de Kermis en ons ‘eigen’ Koning schieten. Ook de Carnavalsoptocht in Bocholt in 2021 zal niet doorgaan. Ik denk dat het jaar 2020 voor een ieder van ons in het geheugen gegrift zal blijven staan als het jaar van de blokjes verjaardagen, corona moe, hoestschaamte, raambezoek en onze nieuwe BN-er Irma Sluis.

Toch hebben wij niet helemaal stil gezeten, uiteraard alles op 1,5 meter.

In augustus 2020 hebben wij het met bestuur een “corona proof”  jaarvergadering kunnen beleggen. Een aantal bestuursleden is vertrokken, maar dit is deels weer opgelost door zittende leden. Daarnaast is het bestuur enkele nieuwe bestuursleden rijker. Ook de handboogsport is ondertussen alweer geruime tijd actief, echter wel onder zeer strikte voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door NOC-NSF, onder toezicht van de gemeente Oost-Gelre.  In oktober 2020 zijn er gesprekken geweest tussen de bestuursleden van St. Switbertus & St. Caecilia. Helaas zijn er nog geen concrete afspraken naar voren gekomen. Begin 2021 zullen wij weer als bestuur bij elkaar gaan zitten en deze als prioriteit bestempelen.

Jammer genoeg zal er toch nog een aantal traditionele activiteiten worden afgelast door het coronavirus:

Ondanks deze rare tijd hoop ik dat er een paar mooie herinneringen in het jaar 2020  zijn gemaakt. Namens het hele bestuur wens ik u dan ook een fijne kerst, een mooie jaarwisseling en een liefdevol 2021.  Blijf gezond en denk aan elkaar! Vooral in deze tijd is ons devies actueler dan ooit: Broederschap               Trouw               Dienstbaarheid

Pascal Koolhof (waarnemend voorzitter)

Copyright © St-Switbertus 2023

Gerealiseerd door Wessel Slot & Arian Bloemberg