Het jaar 2021 hebben we alweer gehad, 2022 is geruisloos van gestart, het verenigingsleven ligt nog steeds plat maar ideeën zijn er zat! Daarom tijd voor een creatieve boostercampagne!

PerGó! wil dit nieuwe jaar weer shinen en muziek en show delen met een groot publiek. Omdat wij verbinding maken belangrijk vinden, omdat actief musiceren de hersenen traint, omdat samen publiek vermaken jezelf ook een positiever maakt, omdat wij kleur willen geven aan de maatschappij!

PerGó! zal de komende maanden van zich laten horen en zien! In straten en op pleinen. Om een auto te laten rijden moet alles onder de motorkap wel werken. Daarom repeteren de leden van PerGó! wanneer het kan en bestaat de brandstof uit muzieknoten, gerangschikt tot een muziekpartij per stem. En elke stem telt! Met een instrumentarium van marimba’s, xylofoons, marching bells, bassdrum, bekkens, snaredrum, bongo’s, timbales, quad en diverse effectinstrumenten kunnen muziekpartijen een klinkend stuk muziek worden. Zacht, hard, langzaam, sneller, snelst…. De variatie is onbeperkt!

Maar zo’n muzikale eenheid kan meer, als iedereen letterlijk in beweging komt. Dan wordt muziek versterkt, mooier gemaakt, verder tot uitdrukking gebracht!

Daarom willen we boosteren door iedereen een kunstzinnige en muzikale injectie te geven.  Maar ook onze mix in het vaccin moet elke keer verbeterd worden en van nieuwe ingrediënten worden voorzien!  Daarom willen wij iedereen die in het verleden wel eens muziek heeft gemaakt, of die dit wel eens heeft overwogen, oproepen zich te melden zodat wij in contact kunnen komen en wellicht kunnen helpen een nieuwe verbindende muzikale hobby te starten!

We zijn laagdrempelig en hebben verschillende opties om al dit jaar goede muzikale resultaten te bereiken!

Bent u, ben jij de nieuwe toevoeging aan ons kleurrijke muzikale palet? Neem contact op en wij helpen verder!

Tot gauw!

Jos Taken

Namens instructieteam PerGó!

Malletshowband van Oost Gelre en Winterswijk!

 

Afgelopen weken hebben St. Switbertus, Popkoor Friends en corsogroep Van Reedestraat zich aangemeld voor Rabo ClubSupport. Vanaf nu tot en met 25 oktober 2021 kun je jouw stem uitbrengen. Maak er gebruik van en steun deze drie samenwerkende verenigingen.

Zo werkt het

Dit jaar kun je stemmen op drie deelnemende clubs. Je hebt dus geen 5 stemmen zoals voorgaande jaren. Je stem wordt dus nog belangrijker, want elke stem wordt daardoor waarschijnlijk meer geld waard. Vraag dus ook familie en vrienden om ons te steunen als ze lid zijn van de Rabobank en nog niet op een andere club gestemd hebben. Als ze nog geen lid zijn, kunnen ze dat nu nog worden en daarna meteen stemmen! Ga de naar www.rabobank.nl/clubsupport en breng je stem uit.

Maak je gebruik van de Rabo app of internetbankieren, dan ontvang je geen stemcode maar heb je waarschijnlijk al een e mailbericht gehad. Daarin staat dat je rechtstreeks via de app of internetbankieren kunt stemmen. In de bijlage bij deze mail zie je extra uitleg over het stemmen via de app.
Leden die niet online bankieren hebben een code per post ontvangen met de instructie hoe zij kunnen stemmen.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.rabobank.nl/clubsupport.

We reken op jullie steun!

Alvast bedankt daarvoor

Van Reedestraat, Friends en St. Switbertus steunen elkaar

Van 4 tot en met 24 oktober a.s. kun je als lid van de Rabobank weer stemmen op de vereniging(en) die je wilt steunen in het kader van de actie Club Support. Elk lid kan 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende verenigingen. Stemmen kan via de Rabo app of door in te loggen op www.Rabobank.nl . Omdat ze veel gezamenlijke leden en sympathisanten hebben gaan Corsogroep Van Reedestraat, Popkoor Friends en Schuttersgilde St. Switbertus elkaar, net als voorgaande jaren, weer steunen bij deze actie. Wij vragen jullie daarom om naast de stem op onze eigen vereniging jouw andere twee stemmen te geven aan Popkoor Friends of corsogroep Van Reedestraat.

Popkoor Friends (www.popkoorfriends.nl) staat te popelen om weer op te treden! De leden zijn super blij dat ze hun repetities weer op hebben kunnen starten na deze lastige Corona periode en zij durven weer voorzichtig uit te kijken naar het plannen van optredens. Heel graag willen zij zichzelf letterlijk meer in de spotlights zetten door middel van een lichtinstallatie. Helpt u hen met uw stem om zich nog beter te presenteren tijdens optredens?

Corsogroep Van Reedestraat (www.vanreedestraat.nl) zet, als oudste Corsogroep van Lichtenvoorde nog steeds alles op alles om een permanent bouwlocatie te realiseren. De plannen zijn er, helpt jij hen aan extra financiën door hen jouw stem te geven? Zo helpt je mee deze corsogroep én een mooi corso voor Lichtenvoorde te behouden. We hebben een paar weken geleden allemaal weer gezien hoe geweldig de inzet van de bouwers is tijdens de kunst- en cultuurroute tijdens de kermis. Alvast hartelijk dank!

Ons Gilde. St. Switbertus heeft vorig jaar een volgende stap gezet in het energie neutraal maken van het clubgebouw De Swite. Na het vervangen van de verlichting door LED lampen in 2019, is in 2020 de grote, verouderde koelinstallatie vervangen door naar behoefte bij te schakelen, energiezuinige koelkasten. De volgende stap is het plaatsen van zonnepanelen om daarmee qua elektriciteit in 2022 energieneutraal te zijn. Daarvoor kunnen we jullie stem heel goed gebruiken. Zo helpt je de vereniging en draag je bij aan het duurzamer maken van De Swite en onze gemeente.

Als je geen lid bent van één van deze drie verenigingen en je hebt nog een stem over heeft, geef die dan a.u.b. aan St. Switbertus, Friends of de Van Reedestraat. Je doet hen een groot plezier, als u een stem aan hen geeft. Al vast bedankt daarvoor.

Corsogroep Van Reedestraat, Popkoor Friends, Schuttersgilde St. Switbertus

Helaas moeten we mededelen dat vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen het voor Schuttersgilde St. Switbertus ook dit jaar niet mogelijk is om het Vogelschieten te organiseren.

Het koningspaar en de jeugdkoning mogen nóg een jaar genieten van de prachtige titel van Schutterskoning. Alle andere schutters hebben een jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op hun koningsschot.

Bestuur en leden van Schuttersgilde St. Switbertus wensen iedereen een fijn en gezond kermisweekend toe.

Zondag 29 augustus 2021 a.s. zal de Jaarvergadering van ons gilde weer worden gehouden. De vergadering begint om 12:00 uur en zal plaatsvinden in ons clubgebouw ‘De Swite’. Hierbij nodigen wij u van harte uit om deze vergadering bij te wonen. De notulen van de vergadering van vorig jaar vindt u hier.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering (nr. 252) op zondag 29 augustus 2021

 1. Opening
 2. Notulen van de vergadering van 25 augustus 2020
 3. Jaarverslag 2020-2021 door de secretaris
 4. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 door de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Bestuursverkiezing
 7. Voorstel tot wijziging van de Statuten van de vereniging
 8. Verbouwplannen clubgebouw ‘De Swite’
 9. Mededelingen van het bestuur
 10. Kermis 2021
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichting op de agenda

Naast de gebruikelijke agendapunten zijn er dit jaar nog twee belangrijke zaken te bespreken.

De statuten

De huidige statuten dateren van 1980 en zijn dus meer dan 40 jaar oud. Vanwege nieuwe wetgeving op het gebied van hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders (WBTR), die per 1 juli van kracht werd is een aanpassing van de statuten noodzakelijk. Het bestuur vraagt daarom in deze vergadering in te stemmen met het concept van de nieuwe statuten, eventueel aangevuld met aanpassingen / wijzigingen die tijdens de vergadering worden aangenomen.

Het is belangrijk dat voldoende leden aanwezig zijn, zodat een geldige stemming over de wijzigingen kan worden gehouden. Leden die verhinderd zijn, maar wel hun stem willen uitbrengen dienen hun stem en eventuele wijzigingsvoorstellen schriftelijk, via mail of brief in te dienen bij de secretaris van de vereniging (info@st-switbertus.nl of de brievenbus bij het clubgebouw aan de Hendrik Leemreizestraat 2, 7131 ZT Lichtenvoorde).

De verbouwplannen

In de vergadering zal een toelichting worden gegeven op het voornemen van het bestuur om fase 2,3 en 4 van de sinds 2012 bestaande verbouwplannen in zijn geheel uit te voeren, zij het in een gewijzigde vorm om meer repetitieruimte te krijgen en daardoor tevens meer trainingsmogelijkheden voor de boogsport afdeling. In deze plannen zal veel aandacht zijn voor het verduurzamen van het gehele clubgebouw, om zo mee te werken aan de energietransitie doelstellingen van de gemeente Oost Gelre.

Het bestuur zal de vergadering vragen in te stemmen met de verbouwplannen, mits de beoogde financiering daarvoor gerealiseerd wordt.

Beste Leden

Nu de donkere dagen voor Kerst weer voor de deur staan, blikken wij terug op dit roerige jaar. Met een toast op 2020 en een prachtig nieuwjaarsconcert in ons clubgebouw trapten we positief het jaar 2020 af! 

Helaas werd in februari 2020 al duidelijk dat er een virus vanuit China naar Europa overgewaaid was, hetgeen in maart een lock down opleverde. Al onze geledingen kwamen plotsklaps stil te liggen en alle activiteiten werden afgelast, zoals onder meer, de OTC, onze Patroonsdag en nog later in het jaar ons beminde corso met uiteraard de Kermis en ons ‘eigen’ Koning schieten. Ook de Carnavalsoptocht in Bocholt in 2021 zal niet doorgaan. Ik denk dat het jaar 2020 voor een ieder van ons in het geheugen gegrift zal blijven staan als het jaar van de blokjes verjaardagen, corona moe, hoestschaamte, raambezoek en onze nieuwe BN-er Irma Sluis.

Toch hebben wij niet helemaal stil gezeten, uiteraard alles op 1,5 meter.

In augustus 2020 hebben wij het met bestuur een “corona proof”  jaarvergadering kunnen beleggen. Een aantal bestuursleden is vertrokken, maar dit is deels weer opgelost door zittende leden. Daarnaast is het bestuur enkele nieuwe bestuursleden rijker. Ook de handboogsport is ondertussen alweer geruime tijd actief, echter wel onder zeer strikte voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door NOC-NSF, onder toezicht van de gemeente Oost-Gelre.  In oktober 2020 zijn er gesprekken geweest tussen de bestuursleden van St. Switbertus & St. Caecilia. Helaas zijn er nog geen concrete afspraken naar voren gekomen. Begin 2021 zullen wij weer als bestuur bij elkaar gaan zitten en deze als prioriteit bestempelen.

Jammer genoeg zal er toch nog een aantal traditionele activiteiten worden afgelast door het coronavirus:

Ondanks deze rare tijd hoop ik dat er een paar mooie herinneringen in het jaar 2020  zijn gemaakt. Namens het hele bestuur wens ik u dan ook een fijne kerst, een mooie jaarwisseling en een liefdevol 2021.  Blijf gezond en denk aan elkaar! Vooral in deze tijd is ons devies actueler dan ooit: Broederschap               Trouw               Dienstbaarheid

Pascal Koolhof (waarnemend voorzitter)

Heb je al gestemd?

Van 5 tot en met 25 oktober a.s. kunnen leden van de Rabobank weer hun 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen die zij willen steunen in het kader van de actie Club Support. In het bericht dat je hierover gekregen hebt stond een fout. Je krijgt geen stemkaarten thuisgestuurd zoals voorgaande jaren, je moet nu stemmen via een speciale pagina op de site van de Rabobank.

Ga naar www.rabobank.nl  en klik op het blauwe vlak met

Rabo ClubSupport Je kunt nu stemmen op jouw favoriete sportclub of vereniging

Je kunt dan inloggen op een speciale site https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/default.html waar je de verenigingen kunt kiezen waar je op wilt stemmen.

Wacht niet. 25 oktober lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is de stemperiode voorbij en het zou jammer zijn als je stemmen verloren gaan. De afgelopen jaren bracht elke stem bijna € 5,– op voor de vereniging.

Hartelijk dank namens Popkoor Friends – Schutterij St. Switbertus – Corsogroep – Van Reedestraat – Harmonie St. Caecilia

Van 5 tot en met 25 oktober a.s. kunnen leden van de Rabobank weer hun 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen die zij willen steunen in het kader van de actie Club Support. Elk lid krijgt 5 stemmen waarvan er maximaal twee per vereniging mogen worden uitgebracht. Om te stemmen ga je naar www.rabobank.nl en volg je de aanwijzingen over stemmen op het scherm. Omdat we veel gezamenlijke leden en sympathisanten hebben gaan Corsogroep Van Reedestraat, Popkoor Friends, Harmonie St. Caecilia en ons Schuttersgilde elkaar weer steunen bij deze actie. Daarom vragen we jullie om natuurlijk twee stemmen aan onze eigen vereniging te geven, maar daarnaast bij het weggeven van de overige stemmen ook te denken aan deze collega verenigingen. Zij hebben de steun ook hard nodig en zij hebben hun eigen leden ook opgeroepen om de stemmen die ze over hebben op ons uit te brengen. Hieronder lees je wat wij en de drie andere verenigingen van plan zijn met het geld.

Popkoor Friends wil graag een kleine lichtinstallatie aanschaffen voor een nog betere presentatie tijdens de optredens. Alle koren hebben het op dit moment moeilijk omdat repeteren nauwelijks mogelijk is vanwege de Coronacrisis. Zie ook www.popkoorfriends.nl Dus als u een stem over heeft ……

Als Schutterij St. Switbertus zijn we, na een geslaagde viering van het 90-jarig bestaan, bezig om het clubgebouw De Swite energieneutraal te maken. Na het vervangen van een groot deel van de verlichting door LED lampen, is nu de vervanging van de koelinstallatie en het plaatsen van zonnepanelen aan de orde. Daarvoor kunnen we jullie stem heel goed gebruiken. Zo help je de vereniging en draag je bij aan het weer wat duurzamer maken van onze gemeente.

Corsogroep Van Reedestraat zet, als oudste Corsogroep van Lichtenvoorde zetten alles op alles om een goede plek te vinden waarop ze een permanente bouwlocatie kunnen realiseren. Omdat ze vorig jaar onverwacht weer moesten verhuizen, kunnen ze uw steun enorm goed gebruiken. Geeft u hen een stem? Zie ook www.vanreedestraat.nl

Harmonie St. Caecilia is een begrip in Lichtenvoorde. Ook voor hen geldt dat instrumenten, dirigent, apparatuur, kleding en repetitieruimte om een goede financiële basis vragen. Ook zij zullen uw steun in de vorm van een stem dus goed kunnen gebruiken en erg waarderen. www.harmonielichtenvoorde.nl

Als u lid bent van andere verenigingen en daar niet alle 5 stemmen aan kunt geven houden St. Switbertus, Friends, St. Caecilia en de Van Reedestraat zich aanbevolen. U doet deze vier verenigingen een groot plezier, als u 1 of 2 stemmen aan hen geeft. Al vast bedankt daarvoor.

Beste leden van Schuttersgilde St. Switbertus,

Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien c.q. lezen is er een aantal beperkende maatregelen afgekondigd door de regering. Op grond daarvan hebben de landelijke Handboogsport Bond en de KNMO een brief naar hun leden gestuurd waarin zij aangeven dat alle activiteiten en evenementen in ieder geval tot en met 31 maart worden afgezegd.

Als bestuur hebben we besloten deze richtlijnen te volgen. Dit betekent dat alle activiteiten in ons clubgebouw De Swite gedurende de maand maart zijn afgelast. Dit geldt dus voor activiteiten als de Open Team Competitie, maar ook voor de repetities van de fanfare, de vendeliers, malletband en de majorettes / colourgards.

De verenigingen die gebruik maken van ons clubgebouw zullen we op de hoogte stellen van deze beslissing. Het is de verantwoordelijkheid van de (besturen van de) betreffende verenigingen zelf om te bepalen of zij hun activiteiten door laten gaan.

Deze mededeling wordt via mail naar alle actieve leden gestuurd. Daarnaast wordt deze gepubliceerd op de site www.st-switbertus.nl en in het publicatiebord bij de ingang van De Swite. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn die aanpassing van deze beslissing nodig maken, zullen we die op dezelfde manier kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Schuttersgilde St. Switbertus

Beste schuttersvrienden,

Wij willen dit jubileumjaar van St. Switbertus samen met u afsluiten met een grandioze feestavond. Op zaterdag 9 november zijn alle leden en vrijwilligers daarom vanaf 20:00 uur van harte welkom in de Swite een hapje en een drankje. De muzikale medewerking is van de band ‘School’s Out’. Dit feest wilt u vast niet missen!

Om 20:00 uur worden als eerste de jubilarissen gehuldigd. We vragen daarom iedereen om op tijd aanwezig te zijn. Daarna is er de gelegenheid herinneringen op te halen d.m.v de  fototentoonstelling “90 jaar St. Switbertus”.

Als dank voor uw betrokkenheid bij ons gilde zijn aan deze avond geen kosten verbonden maar een vrijwillige bijdrage stellen wij zeer op prijs.

Om u aan te melden voor de feestavond graag een bevestigingsmailtje aan; info@st-switbertus.nl. / of bellen naar één van onderstaande tel.nrs.: 06-30022332, 06-30072801 of 06-10055935

Wij hopen u allen op deze avond te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet, namens de organisatie,

Sander Meekes, Melanie Klein Gunnewiek, Gijs Vos

Copyright © St-Switbertus 2022

Gerealiseerd door Wessel Slot & Arian Bloemberg