Bestuurswisseling

Bestuurswisseling
Tijdens de jaarvergadering van zondag 25 augustus jl. was nam Tom Ikink afscheid als penningmeester van ons Schuttersgilde. Tom heeft deze functie jaren met veel plezier vervuld, maar heeft aangegeven dat hij om persoonlijke redenen wil stoppen met deze bestuursfunctie. Onze voorzitter bedankte hem namens de overige bestuursleden en de leden voor zijn inzet en overhandigde hem een boeket bloemen. Tom in zijn reactie weer dat het geen volledig afscheid is van deze vereniging die hem na aan het hart ligt. Hij blijft daar waar mogelijk zijn medewerking verlenen aan activiteiten als vogelschieten en donatieactie.

Tevens werd in de vergadering Anita Bolster verwelkomd als nieuw bestuurslid. Anita heeft het afgelopen verenigingsjaar al meegekeken in de bestuursvergaderingen en heeft besloten dat ze wil toetreden. De vergadering was het daar, gezien het applaus volledig mee eens.

Anita welkom
Tom bedankt!

Copyright © St-Switbertus 2024

Gerealiseerd door Wessel Slot & Arian Bloemberg