Beste leden van Schuttersgilde St. Switbertus,

Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien c.q. lezen is er een aantal beperkende maatregelen afgekondigd door de regering. Op grond daarvan hebben de landelijke Handboogsport Bond en de KNMO een brief naar hun leden gestuurd waarin zij aangeven dat alle activiteiten en evenementen in ieder geval tot en met 31 maart worden afgezegd.

Als bestuur hebben we besloten deze richtlijnen te volgen. Dit betekent dat alle activiteiten in ons clubgebouw De Swite gedurende de maand maart zijn afgelast. Dit geldt dus voor activiteiten als de Open Team Competitie, maar ook voor de repetities van de fanfare, de vendeliers, malletband en de majorettes / colourgards.

De verenigingen die gebruik maken van ons clubgebouw zullen we op de hoogte stellen van deze beslissing. Het is de verantwoordelijkheid van de (besturen van de) betreffende verenigingen zelf om te bepalen of zij hun activiteiten door laten gaan.

Deze mededeling wordt via mail naar alle actieve leden gestuurd. Daarnaast wordt deze gepubliceerd op de site www.st-switbertus.nl en in het publicatiebord bij de ingang van De Swite. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn die aanpassing van deze beslissing nodig maken, zullen we die op dezelfde manier kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Schuttersgilde St. Switbertus

Handboogsportafdeling St. Switbertus organiseert op de dinsdagen 19 en 26 maart en 2 en 9 april alweer voor de 32e keer de Open Team Competitie handboogschieten.

Hoewel het handboogschieten tijdens deze competitie een belangrijke rol speelt is het zeker ook de bedoeling om het er voor de deelnemers een gezellige avond van te maken. Interesse? Formeer dan een team en geef je op. Een team bestaat uit 4 personen, heren, dames of gemengd (kosten €20,- per team). De deelnemers moeten minimaal 15 jaar zijn en per team mag één deelnemer lid zijn van een handboogsportvereniging. Speciaal voor teams en teamleden die nog niet eerder hebben meegedaan is er op dinsdag 12 maart een oefenavond van 19.30 tot 22.00 uur.

Tijdens de competitie schiet elk team op twee van genoemde dinsdagavonden, per avond 15 pijlen per persoon (natuurlijk voorafgegaan door 3 proefpijlen). Er wordt geschoten op een afstand van ongeveer 8 meter.
De beste 12 teams zich kwalificeren voor de finale op vrijdag 19 april. Na afloop van deze finale zullen we weten of het team Vreewin de St. Switbertusbokaal succesvol hebben kunnen verdedigen. Naast de beste teams zullen op 19 april ook diverse team en persoonlijke prijzen worden uitgereikt aan de beste schutters.

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of een inschrijfformulier invullen en opsturen naar gerben.vreeman@st-switbertus.nl

Volledige uitnodiging: OTC UITNODIGING 2019
Inschrijfformulier:        OTC Inschrijfformulier 2019

Geachte leden,

Op dinsdag 20 november a.s. houden we weer een bel actie voor de Vriendenloterij. De afgelopen jaren hebben we al een leuke bijdrage van de Vriendenloterij ontvangen. De mensen die zich toen hebben opgegeven en ons op die manier steunen bedanken we natuurlijk heel hartelijk en we hopen dat ze nog lang blijven meespelen voor St. Switbertus.

Maar juist omdat we als vereniging de helft van de maandelijkse lotprijs (€ 6,75 per meespelende per maand) willen we het aantal mensen dat ons op deze manier sponsort graag uitbreiden, zodat we het 90-jarig bestaan volgend jaar op een prachtige manier kunnen vieren.

Als je ouder bent dan 18 jaar en nog niet meespeelt, overweeg dit dan eens en geef ons dinsdagavond 20 november een positief antwoord.

Doe mee en help ons. Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Zondag werd de kermis geopend met een prachtig corso waarbij  onze kopgroep bij mooi weer een geweldig optreden verzorgde. Veel lovende woorden over de grote groep muzikanten.

Van 22 mei tot en met 6 juni kunnen leden van Rabobank weer hun 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen die zij willen steunen. Elk lid krijgt 5 stemmen waarvan er maximaal twee per vereniging mogen worden uitgebracht. Omdat we veel gezamenlijke leden en sympathisanten hebben gaan Corsogroep Van Reedestraat, het Koor Friends en Schutterij St. Switbertus elkaar steunen bij deze actie. Wij hebben onze leden opgeroepen om naast de twee stemmen op de St. Switbertus hun overige stemmen te geven aan het koor en/of de corsobouwers.

Afgelopen vrijdag, 30 maart, vond de finale plaats van de Open Team Competitie handboogschieten van de Handboogsportafdeling van St. Switbertus.

Op de dinsdagen 27 februari, 3, 6 en 20 maart is in de Swite de Open Team Competitie 2018 van handboogsport vereniging St. Switbertus verschoten. Dit jaar schoten de 38 deelnemende teams met nieuwe bogen. Tijdens deze gezellige avonden plaatsten de volgende 12 teams (in alfabetische volgorde) zich voor de finale om de Switbertus bokaal.

Tussenstand Open Team Competitie 2018 na 3e avond

Tussenstand Open Team Competitie 2018 na 2e avond

Copyright © St-Switbertus 2022

Gerealiseerd door Wessel Slot & Arian Bloemberg