Coronavirus

Coronavirus
Beste leden van Schuttersgilde St. Switbertus,

Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien c.q. lezen is er een aantal beperkende maatregelen afgekondigd door de regering. Op grond daarvan hebben de landelijke Handboogsport Bond en de KNMO een brief naar hun leden gestuurd waarin zij aangeven dat alle activiteiten en evenementen in ieder geval tot en met 31 maart worden afgezegd.

Als bestuur hebben we besloten deze richtlijnen te volgen. Dit betekent dat alle activiteiten in ons clubgebouw De Swite gedurende de maand maart zijn afgelast. Dit geldt dus voor activiteiten als de Open Team Competitie, maar ook voor de repetities van de fanfare, de vendeliers, malletband en de majorettes / colourgards.

De verenigingen die gebruik maken van ons clubgebouw zullen we op de hoogte stellen van deze beslissing. Het is de verantwoordelijkheid van de (besturen van de) betreffende verenigingen zelf om te bepalen of zij hun activiteiten door laten gaan.

Deze mededeling wordt via mail naar alle actieve leden gestuurd. Daarnaast wordt deze gepubliceerd op de site www.st-switbertus.nl en in het publicatiebord bij de ingang van De Swite. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn die aanpassing van deze beslissing nodig maken, zullen we die op dezelfde manier kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Schuttersgilde St. Switbertus

Copyright © St-Switbertus 2024

Gerealiseerd door Wessel Slot & Arian Bloemberg