Feestelijke Patroonsdag St. Switbertus

Feestelijke Patroonsdag St. Switbertus
Zondag 3 juni jl. begon de viering van onze Patroonsdag zoals gebruikelijk met een speciale viering in de Bonifatiuskerk als thema ‘Verbondenheid’. Pastoor Ronald den Hartog maakte duidelijk dat het een drievoudig feest was. Op deze kerkelijke feestdag, Sacramentsdag, was er namelijk ook een meisje dat haar eerste communie deed en dan natuurlijk de viering van de Patroonsdag. Onze voorzitter benadrukte in zijn welkomstwoord dat wij ons niet alleen verbonden voelen met elkaar, maar ook met de Lichtenvoordse gemeenschap. Er zijn voor elkaar, iets voor elkaar doen vormt de kern van onze vereniging. De viering werd bijgewoond door de uitgenodigde jubilarissen, het koningspaar van de schutterij, (ere)leden en oud koningen, de burgemeester van Lichtenvoorde, Annette Bronsvoort en haar partner en vele belangstellenden van buiten de vereniging. Ons muziekkorps van Switbertus verzorgde de muzikale begeleiding van de dienst, die nog extra werd opgeluisterd met het ‘Vendelgebed’ door de vendeliers. Na de viering werd pastoor Ronald den Hartog door onze commandant Martin officieel tot geestelijk adviseur van St. Switbertus geslagen, De vendeliers brachten hem de speciale vendelsterhulde. Na een foto bij het gemeentehuis werd de dag bij stralend weer voortgezet in ‘De Swite’.

Copyright © St-Switbertus 2024

Gerealiseerd door Wessel Slot & Arian Bloemberg