Prachtige patroonsdag 2017

Prachtige patroonsdag 2017
In de Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde begon afgelopen zondag de feestelijke viering van de Patroonsdag van Schuttersgilde St. Switbertus, met als thema ‘Verbondenheid’. De voorzitter  van de vereniging benadrukte in zijn welkomstwoord dat de leden zich niet alleen verbonden voelen met elkaar, maar ook met de Lichtenvoordse gemeenschap. Er zijn voor elkaar, iets voor elkaar doen vormt de kern van de vereniging. Naast de leden, waaronder veel jubilarissen, oud koningen en de burgemeester van Lichtenvoorde, Annette Bronsvoort, waren vele belangstellenden naar de kerk gekomen voor deze bijzondere viering. Emeritus pastor Harrie Hendriksen en geestelijk adviseur van Switbertus, pastor Hetty Bresser, gingen voor in deze dienst. Het muziekkorps van Switbertus verzorgde de muzikale begeleiding van de dienst, die nog extra werd opgeluisterd met het ‘Vendelgebed’ door de vendeliers. Na de viering brachten de vendeliers een speciale vendelster hulde aan de burgemeester, die tevens beschermvrouw van de vereniging is. Na een foto bij het vernieuwde gemeentehuis werd de dag bij stralend weer voortgezet in clubgebouw ‘De Swite’.

Copyright © St-Switbertus 2024

Gerealiseerd door Wessel Slot & Arian Bloemberg